طراحی شبکه Lan&Wan

بررسی مزایا ، چگونگی و هزینه‌های راه اندازی

طراحی شبکه Lan

مهندسی و طراحی شبکه به علت وسعت و پیچیدگی فوق العاده شبکه های کامپیوتری یکی از دغدغه های اصلی مدیران IT و شرکتها است و چنانچه از دیدگاه طراحان به این موضوع بنگریم، وجود یک طرح جامع و کامل امری ضروری است. شبکه های محلی ( LAN ) و شبکه های گسترده (WAN) بخش مهمی از زیرساخت هر شبکه ارتباط از راه دور و شبکه های مخابراتی محسوب می شوند. این شبکه ها امروزه، ستون اصلی ارتباطات را تشکیل می دهند که این استفاده تنها منوط به انتقال داده نیست بلکه برای دیگر سیستم هایی که از IP استفاده می کنند نیز کاربرد دارد.

زمانی که طراحی شبکه مورد بحث قرار می گیرد دسته بندی شبکه براساس تعداد دستگاه های سرویس گیرنده کمک زیادی را در طراحی انجام خواهد داد، طراحی شبکه به اندازه و نیاز سازمان وابستگی زیادی دارد. به طور مثال بستر مورد نیاز برای یک شبکه کوچک با تعداد محدودی دستگاه نسبت به یک شبکه بزرگ با تعداد قابل توجهی دستگاه بسیار متفاوت تر می باشد که در آن متغیرهای زیادی در زمان طراحی شبکه باید در نظر گرفته شود.

ارائه مشاوره‌های سودمند و راهکارهای متناسب با نیاز و شرایط هر یک از سازمان‌ها، از مهم‌ترین ویژگی‌های خدمات فنی و مهندسی شرکت هوشمند سازان فناوری ورکان می باشد. این شرکت خدمات مشاوره، طراحی، اجرا و بهینه­‌سازی شبکه­‌های WANو LAN و شبکه‌های پیچیده­‌ای که نیاز دارند را اجرا میکند.

بخشی از خدمات پارس پویا :

مشاوره، طراحی، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و راهبری شبکه های LAN

مشاوره، طراحی، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و راهبری شبکه های WAN

طراحی ساختار IP Planning شبکه های LAN و WAN

آنالیز و طراحی ساختار های کنترل و بهینه سازی Quality of Service

ایجاد ساختار های مدیریت پهنای باند و بهینه سازی مصرف ترافیک