سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

بررسی مزایا ، چگونگی و هزینه‌های راه اندازی

 

ISMS

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS ابزاری مناسب برای طراحی و کنترل امنیت اطلاعات در سازمان ها می باشد. مفهوم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS یا Information Security Management System مفهومی است که امروزه بسیار مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است و به صورت استاندارد در آمده است.

آیا امنیت اطلاعات با نصب یک دیواره آتش ساده یا عقد قرارداد با یک شرکت امنیتی تامین می شود؟

قطعا خیر! امنیت اطلاعات بسیار فراتر از نصب یک فایروال و یا بستن چند پورت و تنظیمات خاص می باشد. در ISMS بسیار مهم است که بتوان فعالیت های امنیتی مختلف را با یک سطح بهینه از حفاظت همراستا کرد. قبل از شناخت راه های پیاده سازی ISMS ، لازم است تا خطر های تهدید کننده سیستم های اطلاعاتی را بشناسید.

هوشمند سازان فناوری ورکان کلیه مراحل پیاده سازی ISMS را انجام می دهد : آماده سازی، ایجاد سند سیاست امنیت اطلاعات، ارزیابی مخاطرات، آمادگی برای ممیزی و نهایتا کنترل و بهبود مداوم.

چرا پیاده سازی ISMS ضروری است؟

اگر سازمانی بتواند سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را به درستی مدیریت کند، تجارتی دائمی (با ریسک کم) خواهد داشت. سیستم ISMS بصورت کلی باعث اطمینان از تدارم تجارت و کاهش تهدیدها می شود. فراموش نکنید که پیاده سازی سیستک ISMS موجب ایجاد اطمینان نزد مشتریان و شرکای تجاری، امکان رقابت بهتر با سایر شرکتها ونهایتا موجب مدیریت پویا می شود.